Tolerance

"Vi skal vise respekt for andre menneskers særpræg. Vi skal ikke spørge, hvad de kan lære af os, men hvad vi kan lære af dem."

Nysgerrighed

"Tænk sig engang hvad kulturel mangfoldighed kan bidrage til vores samfund. Hvem siger, at det er os, der har set lyset? "

Åbenhed

"Vi lærer kun noget om os selv, ved at spejle os i andre. Derfor er et åbent sind en nødvendighed, hvis vi vil udvikle os som et positivt samfund."

Fremtid

"Enhver, som mener, at lukket selvtilstrækkelighed er nøglen til vores fælles fremtid, er blind for de vidunderlige muligheder en åben og positiv livsindstilling medfører."

Jan
19
2012

Christian Langballe om Detektor på P1

 

detektor

Danmarks Radio har med programmet Detektor ramt en nerve, som er sjælden i disse X-faktortider. For de, som ikke kender programmet, kan jeg fortælle, at det går politikeres og andre magtpersoners udtalelser efter i sømmene og konfronterer dem med deres fejl. Det er fantastisk. Fordi programmet er så sagligt og inddrager relevante fagfolk i beregningerne af politikernes overdrivelser, så slår de fleste hælene sammen og erkender deres fejl på stedet. Nogle gange kommer de med nogle spagfærdige forsøg på forklaringer, men det virker sjældent overbevisende. 

Forleden hørte jeg Detektor, og her blev Pia Kjærsgaard underkastet en undersøgelse af en udtalelse, hun kom med i den forløbne uge. Udtalelsen gik på, at regeringens finanslov kun giver de dårligst stillede 23 kroner mere om måneden. Denne udtalelse blev naturligvis fremsagt med Pia K's sædvanlige harmdirrende røst. Imidlertid kunne Detektor afsløre, at det var løgn og latin. Afskaffelsen af starthjælp vil give modtagerne 2000 kroner mere om måneden, og afskaffelsen af introduktionsydelsen vil give de folk 4500 kroner mere om måneden. Altså et tal, som ligger milevidt fra de 23 kroner, Pia harcelerede over. 

Det var alligevel utroligt interessant at høre Detektorprogrammet. Pia blev nemlig spurgt om, hvor hun havde tallet 23 kroner fra? Hendes ubegribeligt dumme svar var: "Det er et gængs tal, som mange gange har været fremme i medierne", og gik endda så vidt som til at påstå, at hvis tallet var forkert, var det mediernes ansvar og ikke hendes, selvom hun nu fremlagde det som den skinbarlige sandhed.

Da Detektor gik hende endnu mere på klingen, fortrød hun ingenting og gik endda så vidt som til at antyde, at Detektor skulle være i lommen på Enhedslisten. Come da lige on Pia?!? Jeg ved godt, at du ikke ligefrem er raketforskermateriale, men det der er jo absurd. Det grænser til paranoia a'la McCarthy, der jo som bekendt så kommunister alle vegne. På den anden side, så kunne man sagtens forestille sig, at Pia K kunne se anvendelsesmuligheder for McCarthys arbejdsmetoder, hvis hun skulle bestemme helt selv. Det skal hun jo heldigvis ikke, så det må blive ved fantasierne for hendes vedkommende. 

Det er alligevel lidt fascinerende, at højrefløjen bliver ved med at anklage DR's journalister for at være røde lejesvende, når stort set alle de journalister fra DR, som er gået ind i politik, har stillet op for borgerlige partier. Den misopfattelse må da for fanden snart være manet i jorden. 

Hvis du vil høre Pia K på slap line i Detektor, så klik på linket her. Som sagt får man ikke indtrykket af, at en raketforskerkarriere er inden for rækkevidde for kvindemennesket.

Programmet kan jeg varmt anbefale. Det er alligevel forfriskende, at DR kan lave andet end underholdning for laveste fællesnævner.

Christian Langballe

Bliv involveret...

Er du enig med de synspunkter, som kommer til udtryk på denne side, og kunne du tænke dig at give dine holdninger til kende, så kontakt mig. Indlæg, der ligger i tråd med mine modtages gerne.

Hvem er jeg?

Jeg er 35 år gammel. Cand.Mag i kunsthistorie, mediefag og dansk. Gymnasielærer i Randers. Far til to. Multikunstner og glødende humanist.